AffiAB® Rabbit anti-NOX5 Antibody
CAT# AFG-DDA-9303
Size: 100 μL
284.05 284.05 USD
AffiAB® Rabbit Anti-tNOX Antibody
CAT# AFG-DDA-5753
Size: 100 μL
308.75 308.75 USD
AffiAB® Rabbit Anti-PKNOX2 Antibody
CAT# AFG-DDA-4852
Size: 100 μL
308.75 308.75 USD
AffiAB® Rabbit Anti-NOX4 Antibody
CAT# AFG-DDA-4154
Size: 100 μL
300.20 300.2 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOX5 Antibody
CAT# AFG-DDA-3775
Size: 100 μL
284.05 284.05 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOX1 Antibody
CAT# AFG-DDA-2662
Size: 100 μL
284.05 284.05 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOXA Antibody
CAT# AFG-DDA-1020
Size: 100 μL
256.50 256.5 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOXIN Antibody
CAT# AFG-DDA-0514
Size: 100 μL
256.50 256.5 USD
AffiAB® PKNOX2 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-11548
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
267.00 267.0 USD
AffiAB® PKNOX1 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-11547
Size: 150 µL
Conjugation: Unconjugated
785.00 785.0 USD
AffiAB® NOXO1 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-10293
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
399.00 399.0 USD
AffiAB® NOXA1 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-10292
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
399.00 399.0 USD
AffiAB® NOX5 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-10291
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
267.00 267.0 USD
AffiAB® NOX4 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-10290
Size: 150 µL
Conjugation: Unconjugated
785.00 785.0 USD
AffiAB® NOX3 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-10289
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
267.00 267.0 USD
AffiAB® NOX1 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-10288
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
267.00 267.0 USD
AffiAB® ENOX2 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-04520
Size: 150 µL
Conjugation: Unconjugated
785.00 785.0 USD
AffiAB® ENOX1 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-04519
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
399.00 399.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-tNOX Antibody
CAT# AFG-YBP-7999
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-PKNOX2 Antibody
CAT# AFG-YBP-6430
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOXIN Antibody
CAT# AFG-YBP-5806
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOXA Antibody
CAT# AFG-YBP-5805
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOX5 Antibody
CAT# AFG-YBP-5804
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOX4 Antibody
CAT# AFG-YBP-5803
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-NOX1 Antibody
CAT# AFG-YBP-5802
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Anti-NOXA2 Antibody [JG86-31]
CAT# AFG-HB-2731
Size: 100 μL
346.50 346.5 USD
AffiAB® Anti-Noxa Antibody [JA30-03]
CAT# AFG-HB-2730
Size: 100 μL
346.50 346.5 USD
AffiAB® Anti-NOX2/gp91phox Antibody [SN07-16]
CAT# AFG-HB-2729
Size: 100 μL
346.50 346.5 USD
AffiAB® Anti-NOX2/gp91phox Antibody
CAT# AFG-HB-2728
Size: 100 μL
283.50 283.5 USD
346.50 346.5 USD
AffiAB® ENOX2 Antibody
CAT# AFG-IVA-09348
Size: 100 µL
Terminal: N/A
236.55 236.55 USD
AffiAB® ENOX1 Antibody
CAT# AFG-IVA-09347
Size: 100 µg
Terminal: N/A
303.05 303.05 USD
AffiAB® NOXA1 Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-11480
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD
AffiAB® NOX4 Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-11426
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD
AffiAB® NOXO1 Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-09391
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD
AffiAB® Nox5 Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-07081
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD
AffiAB® NOXIN Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-03799
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD
AffiAB® Nox3 Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-02482
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD