AffiAB® Rabbit Anti-CSP Antibody
CAT# AFG-DDA-4860
Size: 100 μL
308.75 308.75 USD
AffiAB® Rabbit anti-CSPP1 Antibody
CAT# AFG-DDA-1641
Size: 100 μL
274.55 274.55 USD
AffiAB® FDCSP Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-05063
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
267.00 267.0 USD
AffiAB® CSPP1 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-03349
Size: 150 µL
Conjugation: Unconjugated
785.00 785.0 USD
AffiAB® CSPG5 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-03348
Size: 100 µg
Conjugation: Unconjugated
267.00 267.0 USD
AffiAB® CSPG4 Polyclonal Antibody
CAT# AFG-PAB-03347
Size: 150 µL
Conjugation: Unconjugated
785.00 785.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-CSPP1 Antibody
CAT# AFG-YBP-2409
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® Rabbit anti-CSP Antibody
CAT# AFG-YBP-2408
Size: 100 µL
457.00 457.0 USD
AffiAB® GCSP Antibody
CAT# AFG-IVA-11339
Size: 100 µL
Terminal: C-terminal region
369.55 369.55 USD
AffiAB® CSPP1 Antibody
CAT# AFG-IVA-07337
Size: 100 µL
Terminal: N/A
218.50 218.5 USD
AffiAB® CSPG5 Antibody
CAT# AFG-IVA-07336
Size: 25 µL
Terminal: N-terminal region
94.05 94.05 USD
AffiAB® CSPG4 Antibody
CAT# AFG-IVA-07335
Size: 100 µL
Terminal: N/A
236.55 236.55 USD
AffiAB® CSPG4 Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-10759
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD
AffiAB® CSPP1 Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-09029
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD
AffiAB® CSP Rabbit Polyclonal Antibody
CAT# AFG-EKA-01565
Size: 100 µL
210.80 210.8 USD